سفتی ولو , نمایندگی انواع سفتی ولو , شیر اطمینان

سفتی ولو , نمایندگی انواع سفتی ولو , شیر اطمینان Safety valve

سفتی ولو ( شیر ایمنی ) ، نوعی شیر است که به عنوان محافظت از تجهیزات در برابر انفجار یا آسیب رساندن به آن عمل می‌کند و عمدتاً در کشتی‌ های تحت فشار یا کارخانه‌ های شیمیایی ، بویلر بخار و مخازن ذخیره‌ سازی گاز نصب می‌شود.

سفتی ولو ( شیر ایمنی ) یک نوع شیر است که زمانی که فشار سمت ورودی شیر به فشار از پیش تعیین‌ شده افزایش می‌یابد ، دیسک شیر باز شده و تخلیه مایع (بخار یا گاز ) انجام گردد ؛ و هنگامی که فشار به مقدار تعیین‌ شده کاهش یافت دوباره دیسک شیر بسته شود ، سفتی ولو ( شیر ایمنی ) به اصطلاح دستگاه ایمنی نهایی نامیده می‌شود که فشار را کنترل کرده و مقدار معینی از سیال را بدون پشتیبانی نیروی برق تخلیه می‌کند ( شیر اطمینان ). سفتی ولو ( شیر ایمنی ) نه تنها امنیت صنعت انرژی بلکه امنیت زندگی ما را تامین می‌کند.