اکچویتور الکتریکی , عملگر برقی , نمایندگی اکچویتور الکتریکی

اکچویتور الکتریکی , عملگر برقی , نمایندگی اکچویتور الکتریکی

اکچویتور  الکتریکی ( اکچویتور برقی ) نوعی از اکچویتور میباشد که بر روی شیر ها سوار می‌شوند و در واکنش به یک سیگنال ، به طور خودکار با استفاده از یک منبع قدرت خارجی به سمت یک موقعیت مورد نظر حرکت می‌کنند . درایو موتور تک فاز یا سه‌ فاز AC یا DC میباشد و با ترکیبی از دنده‌ ها سطح گشتاور مطلوب را تولید می‌کنند . ( عملگر برقی )

اکچویتور  الکتریکی ( عملگر برقی ) رایج‌ ترین عملگر مورد استفاده در سطح بالای دقت و زمان واکنش سریع است.

حرکت مکانیکی اکچویتور الکتریکی ، خروجی را بصورت حرکت خطی ، روتاری ارایه می‌دهد.