اکچویتور هیدرولیک , عملگر هیدرولیک , نمایندگی اکچویتور هیدرولیک

اکچویتور هیدرولیک , عملگر هیدرولیک , نمایندگی اکچویتور هیدرولیک

یک اکچویتور هیدرولیک شامل یک سیلندر یا موتور سیال است که از نیروی هیدرولیک برای تسهیل عملیات مکانیکی استفاده می‌کند.

حرکت مکانیکی اکچویتور هیدرولیک ، خروجی را بصورت حرکت خطی ، روتاری ارایه می‌دهد.