شیر سماوری , نمایندگی انواع شیر سماوری , پلاگ ولو

شیر سماوری , نمایندگی انواع شیر سماوری , پلاگ ولو Plug Valve

پلاگ ولو که با اسامی شیر سماوری ، شیر چاقویی و شیر گیوتینی نیز شناخته میگردد نوعی شیر به شکل استوانه‌ هستند که می‌تواند در داخل بدنه شیر به منظور کنترل جریان از طریق دریچه به چرخش درآید . تعداد دهانه در پلاگ ولو ها یک یا چند دهانه تو خالی میباشند که از طریق گیوتین جریان پیدا می‌کنند، بنابراین وقتی شیر باز است، سیال می‌تواند از طریق گیوتین جریان پیدا کند.