اکچویتور گرمایی , عملگر حرارتی , نمایندگی اکچویتور گرمایی

اکچویتور گرمایی , عملگر حرارتی , نمایندگی اکچویتور گرمایی

thermal actuator

اکچویتور  گرمایی اکچویتور حرارتی ) می‌تواند انرژی گرمایی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند ، و بعد از القای تغییرات دما، عملکرد مکانیکی خود را به سرعت و به طور خودکار انتقال می‌دهد. ( عملگر حرارتی )

اکچویتور  گرمایی اکچویتور حرارتی ) توسط محیط اطراف تحت‌ تاثیر قرار نمی‌گیرد . این مولفه کلیدی مقررات مختلف تنظیم دما و سیستم‌ های کنترل است. و مزایای طیف تنظیم دما گسترده ، کنترل دما دقیق ، ساختار ساده ، عملکرد قابل‌ اعتماد و غیره را دارد.

اکچویتور  گرمایی اکچویتور حرارتی ) به طور گسترده در صنعت خودرو ، گرمایش ساختمان ، استحمام بهداشتی ، تهویه مطبوع، تهویه مطبوع صنعتی ، تجهیزات خانگی ، وسایل نقلیه خانگی ، هوافضا و دیگر زمینه‌ ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حرکت مکانیکی اکچویتور گرمایی ، بصورت حرکت خطی و روتاری میباشد.