پوزیشنر , آی توپی پوزیشنر , نمایندگی positioner

پوزیشنر , آی توپی پوزیشنر , آی پی پوزیشنر , نمایندگی انواع positioner

پوزیشنر بخشی از یک شیر کنترل است که برای کنترل ، باز یا بسته کردن اکچویتور براساس سیگنال‌ های الکتریکی یا پنوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد . به عنوان یک ابزار کنترل عمومی ، شیر پوزیشنر  هوای تحت فشار را به شیر اکچویتور می‌دهد تا وضعیت میله یا شفت به نقطه تنظیم از سیستم کنترل متناظر گردد .

شیر پوزیشنر معمولاً پنوماتیک یا آنالوگ ( i/p )هستند و زمانی که یک شیر نیازمند به خفه کردن کنش است مورد استفاده قرار می‌گیرند. شیر پوزیشنر ها نیاز به بازخورد موضعی از میله یا شفت شیر و رساندن فشار پنوماتیک به عملگر برای باز و بستن شیر دارند.

زیر مجموعه ها

پوزیشنر پنوماتیک , نمایندگی پوزیشنر پنوماتیک , pneumatic positioner

پوزیشنر پنوماتیک نیازمند سیگنال ورودی ۳ - ۱۵ psi برای کنترل اکچویتور متناسب است .

پوزیشنر پنوماتیک سیگنال خروجی را از کنترلر با بازخورد موضعی مقایسه می‌کند و سیگنال خروجی پنوماتیک را بر مبنای اکچویتور تغییر می‌دهد . بنابراین وضعیت اکچویتور برای هر سیگنال خروجی کنترلر و اثرات فشار تفاضلی متغیر تضمین می‌شود .

پوزیشنر پنوماتیک معمولا به دو صورت روتاری و خطی قابل ارائه میباشند .

آی توپی پوزیشنر , نمایندگی پوزیشنر آنالوگ , Analog I/P Valve Positioners

پوزیشنر آنالوگ ( آی توپی پوزیشنر - آی پی پوزیشنر ) چیست ؟

اغلب واحد های پردازش مدرن از یک سیگنال ۴ تا ۲۰ mA DC برای تعدیل کنترل ولو استفاده می‌کنند. این موضوع ، الکترونیک را به طراحی پوزیشنر معرفی می‌کند و نیاز دارد که پوزیشنر سیگنال جریان الکترونیکی را به یک سیگنال فشار پنوماتیک تبدیل کند (جریان - به- پنوماتیک یا I / P).

در یک پوزیشنر آنالوگ ( آی توپی پوزیشنر - آی پی پوزیشنر ) , مبدل یک سیگنال ورودی dc را دریافت کرده و یک سیگنال خروجی پنوماتیک متناسب را از طریق یک نازل / فلاپر چیدمان می‌دهد . سیگنال خروجی پنوماتیک ، سیگنال ورودی به پوزیشنر پنوماتیک را فراهم می‌کند.

پوزیشنر آنالوگ معمولا به دو صورت روتاری و خطی قابل ارائه میباشند .