گلوب ولو , نمایندگی انواع گلوب ولو , Globe valve

گلوب ولو , نمایندگی انواع گلوب ولو , Globe valve

یک گلوب ولو ، که متفاوت از شیر توپی است ، یک نوع شیر مورد استفاده برای تنظیم جریان در یک خط لوله ، متشکل از یک آلمان نوع دیسک متحرک و یک حلقه ثابت در یک بدنه معمولا کروی شکل است . و برای تنظیم جریان فرآیند در هنگام استفاده در ارتباط با یک مونتاژ اکچویتور طراحی شده‌اند.