اکچویتور پنوماتیک , عملگر بادی , نمایندگی اکچویتور پنوماتیک

اکچویتور پنوماتیک , عملگر بادی , نمایندگی اکچویتور پنوماتیک

یک اکچویتور پنوماتیک کنترل ولو ، انرژی را (به طور معمول به شکل هوای فشرده ) به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند . این حرکت می‌تواند بسته به نوع اکچویتور پنوماتیک روتاری یا خطی باشد. اکچویتور پنوماتیک معمولا با نام عملگر بادی هم در ایران شناخته میشود .