چک ولو , نمایندگی انواع چک ولو , شیر یکطرفه

چک ولو , نمایندگی انواع چک ولو , شیر یکطرفه

چک ولو ( Check valve ) که با نامهای شیر یکطرفه و شیر خودکار نیز شناخته میگردند ، که به طور معمول به سیال اجازه عبور از آن در یک جهت را می‌دهد و راه برگشت سیال را مسدود میکند.

چک ولو استفاده‌ شده برای جلوگیری از برگشت جریان در سیستم لوله‌ کشی به عنوان یک شیر کنترل شناخته می‌شود . فشار سیال عبوری از طریق لوله، دریچه شیر را باز می‌کند ، در حالی که هر نوع برگشتی جریان دریچه شیر را مسدود خواهد کرد. این کار اجازه جریان کامل بدون مانع را می‌دهد و به طور خودکار با کاهش فشار , بسته می‌شود . عملیات دقیق بسته به مکانیزم شیر تغییر می‌کند.